geld-sparen

geld-sparen: 10 praktische tips & nuttige informatie

Bepaal je spaardoel

Wil je voor een bepaald doel gaan sparen? Zoek dan uit hoeveel geld je nodig hebt en in hoeveel tijd je het gespaard wilt hebben. Zo kun je uitrekenen hoelang je hoeveel geld opzij moet leggen. Hou hierbij ook rekening met de rente die wordt gegeven op het gespaarde bedrag. De meeste spaarbanken geven een hogere rente als er langdurig gespaard wordt, en een lagere rente bij een kortere spaartijd. Bij een langlopende spaarrekening kan meestal niet tussentijds geld opgenomen worden, dus je moet goed bedenken wat je wilt. Als je kiest voor langetermijnsparen, zorg dan in ieder geval dat je nog genoeg geld overhoudt voor onverwachte uitgaven.

Met je spaardoel voor ogen kun je een betere keuze maken in de spaarvorm. Wil je bijvoorbeeld extra spaargeld achter de hand hebben voor onvoorziene situaties, dan moet dat geld op zijn minst direct beschikbaar zijn. Spaar je voor een doel in de toekomst, dan hoeft dat niet en kun je langere tijd bedragen opzij zetten. Voor toekomstplannen is het in het bijzonder verstandig om een spaarvorm te kiezen waarvoor je tussentijds moeilijk geld beschikbaar kunt krijgen. Het behoedt je voor verleidingen.

Wil je sparen voor je oudedagvoorziening of wil je eerder stoppen met werken, dan kun je kiezen voor de speciale spaarvormen, zoals een pensioenverzekering, lijfrente of levensloopregeling.

Het kan ook zijn dat je niet zozeer voor jezelf wilt sparen, maar wel voor je kinderen of kleinkinderen. Hiervoor zijn veel soorten spaarproducten. Let je op de voorwaarden en bedenk goed welke constructie je wilt. Indien je de rekening op naam van het kind zet, kun je teleurgesteld worden als het kind er liever iets anders mee doet dan die studie volgen of het rijbewijs halen. Dat zijn zaken die je kunt betrekken bij je keuze in een spaarvorm.

Begin klein

Een goed overzicht over je inkomen en uitgaven is noodzakelijk voor het opstellen van een spaarplan. Begin klein. Neem een bedrag dat makkelijk per maand gemist kan worden. Het vastgestelde bedrag moet meteen, dus direct als het salaris is gestort, overgemaakt worden op een spaarrekening. Wanneer je dit maandelijks bedrag automatisch laat overmaken, merk je er bijna niets van. Je kunt het spaargeld verhogen als je in het inkomen omhoog gaat.

Heb je leningen? Het is zaak de lening zo snel mogelijk af te lossen. Gebruik van het spaargeld de helft voor de spaarrekening en de andere helft voor het aflossen van de lening. Leningen zijn duur. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk van de lening af bent.

Ben je in het bezit van creditcards of maak je vooral gebruik van de pinpas? Pinnen is makkelijk, maar bemoeilijkt het overzicht van je uitgaven goed in de gaten te houden. Pin liever wekelijks een bedrag en hou je aan dit bedrag. Laat de pinpas op een veilige plaats thuis. Zo zul je minder snel in de verleiding komen er toch gebruik van te maken voor zaken die je niet had ingepland.

Je kunt op een heleboel kleine dingen besparen. Eet je altijd in de kantine? Neem dan eens een tijdje je eigen lunch mee. Maak er wel een aantrekkelijke lunch van, anders beland je al snel weer in het bedrijfsrestaurant. Zorg dat je gegeten hebt als je boodschappen gaat doen. Neem een boodschappenlijst mee en hou je aan de zaken die op het lijstje staan.

Je kunt veel geld sparen als je stopt met roken. Ook op telefoonkosten kan flink bespaard worden. Neem het abonnement eens goed onder de loep. Je kunt autokosten op verschillende manieren besparen. Je kunt bijvoorbeeld carpoolen. Op de website van het Nibud staan ook veel bespaartips. Neem ze eens door.

Begroting

Wanneer je besluit te gaan sparen, maak dan voor jezelf een begroting van je inkomsten en uitgaven. Inzicht in je financiële situatie is de basis voor een goed spaarplan. Maak een lijst van je uitgaven. Denk hierbij aan je periodieke vaste lasten, huishoudgeld en overige zaken. Je inkomen bestaat uit alles wat aan geld binnen komt, dus niet alleen je salaris maar ook bijvoorbeeld belastinggeld en kinderbijslag.

Wanneer je tijd en gelegenheid hebt, kun je de eerste tijd een huishoudboekje bijhouden. Maak er niet teveel werk van. Een juist overzicht tussen inkomen en uitgaven is nodig. Je kunt nu ervoor zorgen dat je uitgaven niet hoger zijn dan je inkomen. Je hebt slechts een half uurtje per week nodig om je administratie verder op orde te brengen en te houden.

Wanneer je het je niet lukt zelf een overzicht te maken, kunt je terecht op de website van het Nibud. Bij het Nibud kunt je verschillende hulpmiddelen voor je administratie bestellen. Zo kun je tabbladen bestellen om het overzicht over je (geld)zaken te bewaren. De Geldmanager is een cd-rom waarmee je rondom met het administreren van je geldzaken wordt geholpen.

Gratis is de service “persoonlijk budgetadvies”. Het advies bestaat uit het maken van een basisbegroting met gemiddelde bedragen die minimaal nodig zijn voor alle uitgavenposten. Je krijgt informatie over een gemiddelde begroting van vergelijkbare huishoudens. Verder voorziet het advies in een sluitende begroting, waarbij je een voorbeeld krijgt van een begroting waarin de bestedingen precies zijn afgestemd op de hoogte van je inkomen.

Beleggen

Een andere manier van sparen is beleggen. Sparen en beleggen hebben elk hun afzonderlijke kenmerken.

Het rendement dat je behaalt met een spaarrekening, biedt een goede zekerheid. Je kunt met een spaarrekening kiezen voor een flexibele rekening, waarbij je de mogelijkheid houdt geld op te nemen wanneer je wil. Je kunt ook kiezen voor het vastzetten van je spaargeld. Vastzetten van het spaargeld levert over het algemeen een hoger rendement op. De hoogte van de rentevergoeding hangt samen met de beperkingen over het geld te kunnen beschikken.

Wil je een hoger rendement behalen met je spaargeld, dan kun je overwegen het geld in een beleggingsfonds te investeren. Er zit echter een groot risico aan vast: het spaargeld kan door daling van de koersen minder waard worden. Bij beleggingsproducten is vaak de algemene regel: hoe hoger het risico, hoe hoger het eventueel te behalen rendement.

Wanneer je spaar- en beleggingsproducten met elkaar wil vergelijken, is het raadzaam verder te kijken dan alleen maar naar de renteopbrengst. Zaken die in de overweging moeten worden meegenomen zijn: de voorwaarden van het spaarproduct en de eventueel bijkomende kosten. De kosten van een beleggingsproduct kunnen zeer divers zijn. Er worden kosten berekend voor de aan- of verkoop van aandelen of obligaties en vaak worden beheers- en administratiekosten berekend.

Er zijn ook combinatiemogelijkheden in de vorm van spaarproducten die sparen en beleggen combineren. Een dergelijke spaarrekening bestaat uit een spaargedeelte en een beleggingsgedeelte. Het blijft echter een product met bepaalde risico’s: het rendement laat zich moeilijk voorspellen.

Groen sparen

Als je wilt sparen maar niet wilt dat je geld wordt gebruikt voor doelen waar je niet achter staat, kun je kiezen voor ‘groen sparen’. Deze spaarrekening werkt hetzelfde als een gewone rekening, maar het geld wordt alleen in bedrijven en instellingen geïnvesteerd die rekening houden met de natuur en het milieu. Voor groen sparen bestaan feitelijk dezelfde spaarproducten als voor gewoon sparen. Ook met groen sparen kun je zelf bepalen hoeveel je spaart en staat je niets in de weg het spaartegoed op te nemen.

Er zijn ook banken waar je terecht kunt voor een groen spaardeposito, ook wel groene bankbrief genoemd. Je geld staat dan voor langere tijd vast en over het bedrag ontvang je rente die ongeveer vergelijkbaar is met de gewone spaarrente. Het voordeel van deze rekening zit in het belastingvoordeel, bestaande uit een extra belastingkorting van 1,3%. Voorwaarde voor het belastingvoordeel is dat de bank het spaargeld in projecten steekt die door de overheid zijn aangewezen. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten voor biologische tuinbouw zijn. Heeft een groene bankbrief je interesse, dan is het verstandig om van tevoren uit te rekenen of het belastingvoordeel wel positief uitpakt tegenover het lagere rendement van de rente. Groene bankbrieven worden slechts enkele keren per jaar uitgegeven.

Over het algemeen is een groene spaarrekening voor spaarders vooral aantrekkelijk omdat zij hiermee investeringen in het milieu steunen. Er zijn weinig nadelen. De mogelijkheden voor groen sparen zijn nog wel enigszins beperkt.

Voor een groen spaarproduct kun je bij de meeste grote banken terecht. Lees altijd de voorwaarden goed door of vraag uitgebreide informatie als iets je niet helemaal duidelijk is. Het is zinvol om groene spaarrekeningen met elkaar te vergelijken. De verschillen tussen voorwaarden, rente en kosten kunnen namelijk zeer uiteenlopen.

Internetsparen

Een internetspaarrekening werkt op dezelfde manier als een gewone spaarrekening. Er zijn een paar afwijkingen. De internetspaarrekening wordt via het internet beheerd. De bank verstrekt een gebruikersnaam en code waarmee je kunt inloggen op een beveiligde website. Je kunt via het internet geld storten of opnemen en bij sommige banken ook overschrijvingen doen. Een internet spaarrekening heeft vaak een gunstige rente. Dit heeft te maken met de lage kosten voor de bank: internetbankieren bespaart de banken tijd en geld. De meeste banken hebben wel een mogelijkheid om een internet spaarrekening te openen.

Het beheren van een internetrekening is erg eenvoudig. Overboekingen worden in een tel gedaan. Je kunt op ieder moment van de dag je saldo raadplegen. Je hoeft voor een internetrekening meestal geen kosten voor opnames te betalen. Bij veel banken is geen minimuminleg vereist. Overboekingen moeten doorgaans wel op een vaste tegenrekening worden gedaan. Dat hoeft echter geen tegenrekening bij dezelfde bank te zijn.

Het nadeel van een internet spaarrekening is dat men er gemakkelijk geld van kan opnemen. Het is voor de spaarder die wat meer discipline nodig heeft om te sparen niet de meest gunstige manier. Een internet sparrekening is veilig, indien je een antivirus programma op de computer hebt geïnstalleerd en update houdt. Je persoonlijke codes moet je uiteraard ook alleen voor jezelf houden. De meeste internetrekeningen verstrekken geen bankafschriften. Voor een internet spaarrekening heb je dus een computer met internetverbinding nodig. Daar staat wel weer tegenover dat je over de hele wereld toegang tot je rekening hebt.

Rente

Rente is de vergoeding die je krijgt voor het uitlenen van je geld aan de bank. Hoe komt het dat rentepercentages bij de diverse banken erg uiteenlopend zijn? Het heeft vooral te maken met de voorwaarden die voor de verschillende spaarrekeningen gelden. Daarnaast bepaalt onze economie ook voor een groot gedeelte de rentestand. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat je een hogere rente ontvangt, naarmate het spaartegoed langer vaststaat. Een andere voorwaarde kan een minimuminleg zijn, of je dient minimaal een bepaald bedrag per maand in te leggen. Open je een spaarrekening die zeer flexibel is, dan zal het rentepercentage ook dienovereenkomstig lager uitpakken. Anders gezegd: hoe meer profijt de bank van je geld heeft, hoe hoger de beloning zal zijn.

Rentetarieven en voorwaarden van spaarrekeningen veranderen constant. Via diverse websites kun je zelf vergelijkingen maken. Maar staar je niet blind op het aangeboden rentepercentage. In veel gevallen is het rentepercentage namelijk variabel. Weet daarom van tevoren welke rente je daadwerkelijk kunt verwachten over je spaargeld. Kun je je geld langere tijd missen, kies dan voor een spaarproduct waar je geld langer vaststaat. Hebt je niet altijd evenveel geld beschikbaar, kies dan voor een spaarproduct dat toestaat dat je tussentijds opnames kunt doen. Heb je wel geld om te sparen, maar je hebt meer discipline nodig, kies dan voor een spaarproduct met een vast (laag) periodiek maandbedrag.

Spaarloonregeling

Wanneer je gewoon wilt sparen om later wat geld achter de hand te hebben, kun je meedoen aan een spaarloonregeling. Met een spaarloonregeling spaar je belastingvrij een deel van je bruto salaris. Het spaarbedrag wordt door je werkgever op een speciale rekening overgemaakt. Aan de spaarhoogte zit overigens wel een jaarlijks maximum. Je werkgever heeft een verplichting om je de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de spaarloonregeling. Je bent niet verplicht om aan de spaarloonregeling deel te nemen.

Het voordeel van de spaarloonregeling is het hoge rendement. Het ingehouden bedrag wordt vier jaar op een geblokkeerde rekening geparkeerd. Na deze periode komt het gespaarde bedrag netto beschikbaar. Je kunt alleen op bepaalde voorwaarden nog aan het geld komen. Redenen zijn: het kopen van een eigen woning, men wil er premie voor het pensioen mee betalen of voor een lijfrenteverzekering. Scholingskosten en kinderopvang zijn ook geldige redenen. De werkgever is echter van doorslaggevende betekenis. Hij bepaalt of de reden aanleiding geeft voor het deblokkeren van de rekening.

Van alle bedrijfsspaarregelingen is de spaarloonregeling eigenlijk de enige die, naast de levensloopregeling, nog in stand is gebleven. De toekomst van de spaarloonregeling is echter onzeker. Het verschil tussen de levensloopregeling en de spaarloonregeling is het doel van het sparen. De levensloopregeling is vooral bedoeld om voor onbetaald verlof te sparen, voor besteding aan studiekosten of kosten voor kinderopvang. Het behaalde spaarbedrag van de spaarloonregeling kun je vrij besteden. Het rendement van de spaarloonregeling is hoger dan die van de levensloopregeling.

Spaarsaldo vastzetten

Misschien heb je al wat spaartegoeden waar je voorlopig geen gebruik van zult maken. Wanneer je geld voor langere tijd kunt missen, kun je een hoog rendement behalen met een spaardeposito. Het spaardeposito is ook een mogelijkheid voor een verwachte grote uitgave in de toekomst. Het spaardeposito is een spaarproduct met een vaste looptijd. De looptijd kan variëren van een aantal maanden tot meerdere jaren. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. De rente voor dit product staat van tevoren vast. Je weet van tevoren welk rendement het spaardeposito je gaat opleveren.

Het is zeker geen flexibele spaarvorm. Je mag immers tussentijds geen geld opnemen. Daar staat tegenover dat je meer rente ontvangt dan bij een gewone spaarrekening. Omdat de rente vast staat, blijft het rendement gegarandeerd. Er zijn verschillende soorten spaardeposito’s. Om vast te kunnen stellen welke vorm het beste bij je situatie past, dien je goed de voorwaarden te bestuderen. Betrek je toekomstplannen erbij. Geld uit spaardeposito’s tussentijds opnemen, mag alleen als je een huis wil kopen of bij arbeidsongeschiktheid. Maar ook dat geldt niet voor alle spaardeposito’s. De voorwaarden van de verschillende spaardepositovormen verschillen in beperking. Met betrekking tot de lengte van de looptijd moet je goed nagaan hoe lang je een bepaald bedrag kunt missen.

Het nadeel van het spaardeposito zijn de beperkingen. Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk, of in uitzonderlijke gevallen, en vaak moet er een “boetebedrag” voor betaald worden. Kies daarom alleen voor dit spaarproduct als je het geld daadwerkelijk langere tijd kunt missen. Een ander nadeel kan de vastgestelde rente zijn, deze wordt ongunstig als de rente tussentijds stijgt.

Je kunt ook kiezen voor een flexibel deposito. Deze spaarvorm biedt je minder beperkingen met betrekking tot tussentijdse opnames. Er zitten uiteraard voorwaarden aan vast. Meestal moet er een minimum inleg worden gedaan. Een andere vorm is een bestemmingdeposito. Hierbij bespreek je de eindbestemming van de uiteindelijke waarde met de bank. Op deze manier kun je sparen voor bijvoorbeeld een verbouwing aan je huis.

Sparen bij de bank

Je kunt natuurlijk gewoon elke maand wat geld opzij leggen en in een oude sok doen, maar bij het sparen van een groot bedrag is het veiliger én voordeliger om het geld op de bank te zetten. Zo hoef je er een tijd lang niet naar om te kijken en wordt het nog meer waard ook. Bij de meeste banken bestaat er de mogelijkheid om maandelijks automatisch een vast bedrag over te storten naar je spaarrekening. Er zijn verschillende spaarvormen.

Waar moet je op letten? De meeste mensen kiezen voor een spaarrekening bij dezelfde bank waar ze een betaalrekening hebben ondergebracht. Je kunt echter ook je geld onderbrengen bij een bank met de beste voorwaarden en het hoogste rendement. Een hoog rendement haal je niet alleen door een hoog rentepercentage. Let je daarom goed op de (kleine letters van) de voorwaarden. Pas als je het totaalpakket van de rekening weet, zal het duidelijk zijn welke spaarvorm het beste aansluit aan je wensen en verwachtingen. Daarom let je op het rentepercentage, maar je kijkt ook verder.

Sommige banken stunten met een hoog rentepercentage. Maar kijk uit, misschien betreft het een actie voor het eerste jaar en daalt het rentepercentage daarna genadeloos. Dus informeer hoe lang het rentepercentage geldig is. Welke plannen heb je met het spaargeld. Als je voor iets op de lange termijn wilt sparen, kun je besluiten het geld op een geblokkeerde bankrekening te zetten. De rentevergoeding voor een dergelijk spaarproduct ligt hoger. Je kunt alleen tussentijds niet meer over je geld beschikken. Kun je maandelijks een vast bedrag missen, dan kun je automatisch sparen. Kijk in ieder geval altijd naar de voorwaarden.

Tips & Reacties

 • Van tevoren pinnen

  Pin aan het begin van de week een bepaald bedrag en doe daar de rest van de week mee. Natuurlijk kan dat ook per maand. Van het geld dat over is kan je leuke dingen doen of in een potje stoppen om nog meer te sparen.
  Tip van nicole op 29 augustus 2010
 • Zet extra's opzij

  Bereken zelf eerst je inkomsten en uitgaven. Het verschil kun je dan opzij zetten. Op het einde van de maand wanneer je opnieuw wordt uitbetaald kan je zien of je berekeningen juist waren en kan je de overschot opzijzetten. Wanneer je ziet hoeveel je eventueel opzij kan zetten om voor dat bepaalde doel te sparen, motiveert het je om niet te veel onnodige prullen te kopen en teveel geld uit te geven.
  Tip van Lesley op 7 februari 2010
 • Eerst schulden aflossen

  Los eerst al je schulden af alvorens te beginnen met sparen.
  Tip van Hakema op 31 mei 2009
 • Stel een automatische betaling in

  Reken uit wat je per maand kan sparen en zorg dat dat maandelijks, of wekelijks van je lopende rekening op je spaarrekening wordt gezet. Je hoeft het dus niet zelf op je spaarrekening te zetten, maar het gebeurt automatisch. Vaak heb je dan zonder dat je het in de gaten hebt snel wat op je spaarrekening staan.
  Tip van melissa op 31 mei 2009
 • Laat je pinpas thuis

  Je pinpas thuislaten! Contant geld meenemen bespaard veel geld, zorg er dan ook voor dat je niet te veel contant geld meeneemt, precies genoeg om te kopen wat je nodig hebt. Zo voorkom je dat onnodige dingen 'aan je handen blijven plakken' en je voor onverwachte uitgaven komt te staan die het sparen in de weg staan.
  Tip van Kim op 31 maart 2009

Deel je eigen tip over geld sparen

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!